Go to content

Integritetspolicy Sonderism AB

Denna policy uppdaterades senast 2020-06-14.

Sonderism AB´s personuppgiftsansvarig får behandlia personuppgifter på denna webbplats

Så behandlas personuppgifter som insamlats via sonderism.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail och i samband med köp på webbplatsen samt vid beställning av nyhetsbrev. Telefonnummer, mailadress, adress, personnummer och namn Ãr personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Insamlande av cookies Ãr något som vi har på webbsidan.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, att möjliggöra köp och leverans och för att säkerställa garantier. Personuppgifter används till att identifiera dig, leverera vara, hantera betalning, hantera returer, uppfylla garantier och för att kunna kontakta dig vid eventuella problem med leverans.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, erbjuda medlemsförmåner eller bonuserbjudande, bokningar, enkäter och andra typer av undersökningar eller utav marknadsföring så som nyhetsbrev.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Sonderism AB överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via sonderism.se om det inte Ãr nnödvändigt för den specifika Ãtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Personuppgifter kan överlämnas till transportbolag för att kunna överlämna varan till dig och till betalpartner för att hantera köp.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomfös en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, såsom att uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga gentemot dig

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud Lisa Hansson på sales@sonderism.se för att göra en begäran.

By Formsmedjan. Powered by Yago